Nepřátele zdroguje opiáty – vědci popsali obranný mechanismus bizarní rybky

Jedovatá zvířata byla pro vědu odjakživa přitažlivá. Vědci ovšem zkoumali většinou jen ta, která svým jedem mohla představovat riziko pro člověka – hady, štíry nebo pavouky. Co za jedy se však skrývá v moři?
Slizoun vlajkopruhý má krásné zbarvení.
Slizoun vlajkopruhý má krásné zbarvení.
Wikipedia Commons/Flickr-Rob

Jed řady mořských zvířat, která s člověkem nepřicházejí do styku, doposud příliš pozornosti nevyvolával. Slizouni jsou drobné a velmi nenápadné rybky – dokud si člověk neprohlédne jejich dolní čelisti. Z nich vyrůstají dva hrůzostrašně velké zuby, které jsou navíc u některých druhů jedovaté. Rybky přitom nejsou dravé, živí se jen řasami a planktonem; zuby i jed u nich slouží čistě k obranným účelům.

Nejdřív zuby, potom jed

Nový výzkum, který tyto rybky studoval, popsal, že v jednom ohledu jsou zcela výjimečné. Jejich obří zuby, jimiž jed do těla nepřátel vpravují, se vyvinuly ještě předtím, než si rybky vytvořily jedové žlázy. V drtivé většině případů se u jedovatých zvířat nejprve objeví jed, a teprve potom vznikne systém, jímž se toxin předává dál – ať už jde o zuby s jedovými kanálky, žihadlo či trn. Zvířata příliš evolučně neupravují samotný jed, jednodušší je pro ně evolvovat mechanismus předání.

Zdaleka nejzajímavějším je však samotný jed, i u něj jde v rámci živočišné říše o naprostou raritu. Podle studie zveřejněné v odborném časopise Current Biology totiž útočí na receptory opiátů. Podle autorů by se to dalo porovnat se situací, v níž by lidé nosili jako zbraň osobní ochrany injekční stříkačku plnou opia.

Jedinečné ryby

Tyto látky již byly pozorovány u štírů, ale nikdo nečekal, že by se je podařilo objevit u nějakých ryb. Tento toxin je však zřejmě ještě mnohem složitější, Samotné opiáty vyvolávají rychlý pokles krevního tlaku – ale biologové pozorovali v jedu i stopy látek, které vyvolávají bolestivé podráždění a také neurotoxin, jehož vlastnosti zatím vědci neidentifikovali.

Pozoruhodné je, že slizouni vytvářejí podobné vztahy jako třeba vosy. Jak ví každý školák, existuje mnoho druhů hmyzu, které se snaží vypadat podobně jako jedovaté vosy; snaží se totiž působit jedovatě, aniž by si musely vytvářet energeticky „drahý“ toxin. Podle výše citované studie existuje nejméně 20 druhů ryb, které se pokoušejí vypadat podobně jako slizouni...

Text: MK

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama