Jsme závislí na chemických lécích? A nedají se nahradit levněji přírodními?

Mohou přírodní antibiotika nahradit ta syntetická? Proč jsme na chemické léky stále více rezistentní? Jak fungují přírodní antibiotika?
Nekonzumujete antibiotik příliš mnoho?
Reklama

V pořadu Kupředu do minulosti o těchto otázkách debatovala Martina Kociánová s MUDr. Josefem Jonášem, dříve primářem psychiatrického oddělení, který se jako první lékař v Česku začal zaobírat celostní medicínou, a Ing. Jiřím Kuchařem, publicistou, spisovatelem a znalcem alternativní medicíny.

 

Martina: Kdy jsme se vlastně od přírodních zdrojů léčení odklonili?

Josef Jonáš: My jsme začali věřit v neuvěřitelnou moc antibiotik. Protože ony moc opravdu měly. Lidi stále věří, že je ochrání. Je to dáno historicky, protože většina lidí v minulosti, pokud nezemřela na války, tak zemřela na různé infekce a epidemie. Ve starém Římě se 10 let dožila jenom polovina dětí.

Lidstvo má proto z infekcí hrůzu. A kvůli ní jsme ztratili přirozenou soudnost, co dělat s organismem, aby neonemocněl. Aby se sám vyrovnal s infekcemi. A to je ten okamžik, kdy se to zvrtlo.

Martina: Řekněte mi, na jakém principu přírodní antibiotika fungují?

Jiří Kuchař: Působení přírodních antibiotik má dva aspekty. První je symbiotický. Když vědci vyrazí do amazonských pralesů hledat nové rostliny, které by byly léčivé, tak se snaží najít takové, které na sobě nemají mechy, plísně, po kterých nic nepoleze, protože je v nich něco, co je přirozeně chrání.

Druhým aspektem jsou látky v rostlinách, které mají přímé antibiotické účinky. Jako třeba komplex éterických olejů v hřebíčku nebo mimořádný komplex látek v zázvoru.

Martina: Proč našemu tělu antibiotika v dlouhodobém horizontu škodí?

Josef Jonáš: Hlavní problém syntetického antibiotika je ten, že jde o látku, která je pro organismus zcela cizí. To znamená, že se s ní organismus musí vyrovnávat a mnohdy se nevyrovná. Což má různé následky.

Druhý problém je ten, že z mikrobů vytváříme nové druhy. Čím víc je užíváme, čím víc jich dáme do oběhu tím, že jimi krmíme zvířata nebo práškujeme rostliny, tím vzniká větší nebezpečí nových kombinací genetických struktur. Ty jsou potom nezvládnutelné pro jakékoli antibiotikum, které dneska existuje. Jsou zároveň nezvládnutelné pro organismus, protože chátrá imunitní systém a my s ním neumíme pracovat.

Kolik procent nemocí je podle světových studí způsobených léky? Mají byliny vedlejší účinky a lze se jimi otrávit? Přečtěte si celý rozhovor ZDE.

Pokud si chcete nějaké přírodní léky vyrobit, návody ZDE.

Reklama
Reklama