Nepokoje v Egyptě: Co to pro vás znamená?

Co pro české turisty znamená situace v Egyptě? Na co máte nárok a co je tabu?
Revoluce v Egyptě

Vzhledem k probíhajícím nepokojům v Egyptě, jedné z nejpopulárnějších turistických destinací, vám v dnešním speciálu poradíme, na co máte od cestovní kanceláře nárok, pokud v důsledku zásahu vyšší moci dojde ke komplikaci vaší dovolené či k omezení nebo zrušení vašeho letu.

Vyšší mocí se v tomto případě rozumí přírodní katastrofa jako například výbuch sopky, povodeň, tsunami, zemětřesení apod., požár lokálního i plošného charakteru a také vyhlášení stavu nebezpečí.

Pokud je z těchto důvodů váš zájezd zrušen cestovní kanceláří ještě před jeho zahájením, CK vám buďto vrátí peníze za váš zaplacený zájezd, nebo vám nabídne jiný alternativní zájezd ve srovnatelné kvalitě. Pokud je cena vašeho nového zájezdu nižší, CK je povinna vám tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit.

Zásah vyšší moci?

V případě, že vyšší moc zasáhne v průběhu vašeho zájezdu, CK je povinna vám poskytnout v nesnázích pomoc (např. náhradní ubytování, stravování). Pokud okolnosti neumožňují taková opatření učinit, CK vás dle okolností a po dohodě s vámi dopraví zpět na místo odjezdu nebo jiné místo návratu.

Když dojde v důsledku zásahu vyšší moci k omezení nebo zrušení letu, máte dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o právech cestujících v letecké přepravě právo na pomoc od leteckého dopravce či cestovní kanceláře.

Pokud je let zrušen, od letecké společnosti máte nárok na:

  • refundaci vaší letenky či přesměrování vašeho letu
  • vrácení uhrazené částky za tu část letu, která nebyla využita
  • vrácení uhrazené částky za již uskutečněnou část letu, pokud let nebyl uskutečněn v plném rozsahu, a zpáteční let do prvního místa odletu
  • přesměrování vašeho letu za srovnatelných podmínek do vaší cílové destinace v nejbližším možném termínu

Dále by vás letecká společnost měla informovat o náhradní přepravě a zdarma nabídnout asistenci. Tou se rozumí strava a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, ubytování v hotelu, pokud je nezbytné, abyste v místě strávili noc či více nocí, a přeprava mezi letištěm a místem ubytování. Rovněž máte právo na dva telefonní hovory, telexové/faxové nebo e-mailové zprávy zdarma.

Je-li váš let zpožděn, závisí pomoc letecké společnosti na tom, jak velké zpoždění je a jak dlouhý je váš let. Rozlišují se různé kategorie zpoždění:

  • o 2 hodiny nebo více v případě letů o délce max. 1500 km
  • o 3 hodiny nebo více v případě všech letů delších než 1500 km do 3500 km
  • o 4 hodiny nebo více v případě všech ostatních letů nespadajících do předešlých možností
  • od 2 do 24 hodin je vám zdarma nabídnuta strava a občerstvení, dva telefonní hovory, telexové/faxové nebo e-mailové zprávy
  • od 24 hodin a více, než je původně oznámený čas odletu, je vám zdarma nabídnuta asistence (strava a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, ubytování v hotelu, pokud je nezbytné, abyste v místě strávili noc či více nocí, a přeprava mezi letištěm a místem ubytování)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama